SUZUKI AN VIỆT
 
  Km 12+300 QL 1 A Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
 0978 245 227
  0978 245 227
 suzukianviet.com
trangkuun1988@gmail.com